ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดงาน U2T นำเสนอผลงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 พร้อมจัดเสวนา “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย”

วันนี้ (21 ธ.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้แทนกลุ่มชุมชน ผู้แทนกลุ่มผู้ได้รับการจ้างงาน ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “U2T จุดเปลี่ยนอนาคตชุมชนไทย” ในงาน U2T นำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส โดยการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (prd.go.th)

SHARE
Anupama