พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : NewsNBT THAILAND

ลิงค์ : https://www.youtube.com/watch?v=ivNgn7qAbj8

SHARE
Anupama