นราธิวาส-ครบรอบ 17 ปี ม.นราธิวาสฯ สถาบันแห่งการพัฒนา สร้างคุณภาพทางการศึกษา

นราธิวาส-แถลงข่าววันสถาปนาครบรอบ 17 ปี “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน จชต.ม.นราธิวาสราชนครินทร์ แถลงข่าว “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยการนำองค์ความรู้งานวิจัยที่เน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเผยแพร่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน ในรูปแบบ On line/On Siteนราธิวาส-แถลงข่าววันสถาปนาครบรอบ 17 ปี “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำใน จชต.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : 77 ข่าวเด็ด

ลิงค์ : https://www.77kaoded.com/news/suntitikojitmate/2244302

SHARE