จ.นราธิวาส จับมือ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5

วันที่ 25 มิ.ย.64 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ที่โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเขือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ

ที่มา : Talk news online

ลิงค์ : https://www.talknewsonline.com/365603/?fbclid=IwAR0VPi6OEjNpn7E4vAbM4oRYLLWt31LqxJWPwUyQRJTeQuSRBr1P1rCVdg4

    SHARE