ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : สำนักข่าวไทย อสมท.

ลิงค์ : วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 – สำนักข่าวไทย อสมท (mcot.net)

    SHARE