มนร.เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีน COVID-19

วันนี้ (8 มิ.ย. 64) รองศาตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อาคารโรงอาคาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราขนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม

          รองศาตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และทางจังหวัดได้มีมาตรการในการวางแผนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล ทางมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุข จึงได้ร่วมสนับสนุนหน่วยบริการฉีดวัคซีน โดยเปิดพื้นที่ของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมขอให้ทุกคนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค และผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ด้าน นายแพทย์ดวิษ มูฮัมมัดดาวูด วาแม รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ได้ระบาดระลอกที่ 3 รัฐบาลได้เร่งดำเนินการในการจัดหาวัคซีนให้ประชาชนได้รับวัคซีน ซึ่งประชาชนชาวนราธิวาสได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนกว่า 50,000 คน ถือว่าประชาชนให้ความสนใจในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยด้วยวัคซีน

          สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ (8 มิ.ย. 64) มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้ารับการฉีด 180 คน และจะเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนจังหวัดนราธิวาส จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสาร การดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อไป 

    SHARE