พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE