ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวอวยพรเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1446

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวอวยพรเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1446 #มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ #PrincessofNaradhiwasUniversity ช่องทางการติดตามมหาวิทยาลัย : Facebook: https://www.facebook.com/PrincessofNaradhiwasUniversity Website: https://www.pnu.ac.th Instargram : https://www.instagram.com/pr.pnu/ Tiktok : https://www.tiktok.com/@pr_pnu

    SHARE