ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

4 พฤศจิกายน 2564 ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นายอับดุลวาลี เจ๊ะมิ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และนางสาวซัลมา อาแซ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama