แบบฟอร์มสละสิทธิ์สถานะสำรอง U2T for BCG

สำหรับผู้ที่ได้รับสถานะเป็นสำรอง ท่านสามารถลงแบบฟอร์มสละสิทธิ์สถานะสำรอง เพื่อยกเลิกสถานะได้ที่นี่
คุณสามารถสมัครใหม่ในรอบ 2 ได้หลังจากยืนยันแบบฟอร์มเป็นเวลา 1 ชม. และสิ้นสุดการลงทะเบียนในเวลา 22.00 น.ของวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน 2655 เท่านั้น ขอบคุณค่ะ

แบบฟอร์มสละสิทธิ์สถานะสำรอง U2T for BCG

    SHARE