ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE