ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama