ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE