ประกาศรับสมัครทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ (Prince Mahidol Bursary Fund at Trinity College) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ ปีการศึกษา 2566

    SHARE