ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 จากสภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grant Council) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2566

สอบถารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล kpf@ugc.edu.hk หรือเว็บไซต์ www.rgc.edu.hk/khphd

    SHARE