ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา Indian Council for Cultural Relations (ICCR Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2566 – วันที่ 30 เมษายน 2566

    SHARE