ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา Kemitraan Negera Berkembang Scholarship (KNB Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 27 แห่ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

SHARE
Anupama