ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

สิ่่งที่ส่งมา 1) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2) เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 55 ปี ศึกษาศาสตร์

หมายเหตุ: สิ่งที่ส่งมา ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 สามารถคลิ๊กดูในรายละอียดดังเอกสารแนบได้เลย

    SHARE