ชมรมศิษย์เก่า มนร. สนับสนุนไฟล่าเซลล์และเครื่องวัดความดันดิจิตอล

19-21 ส.ค. 65 ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมสนับสนุนไฟโซล่าเซลล์และเครื่องวัดความดันดิจิตอลในโครงการเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนโดยชมรมกตัญญูคลับและชมรมจิตอาสา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

    SHARE