แนวทางการปฎิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

สำหรับบัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama