สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25 และทีมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ขอบคุณสื่อมวลชน ในจังหวัดนราธิวาส

24 ธันวาคม 2564 คุณภูผา นรากรณ์ พรหมพูล หัวหน้าสถานีวิทยุ PNU Radio 92.25 นำทีม PNU Radio และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ เดินสายขอบคุณสื่อมวลชน พร้อมสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

SHARE
Sports news Soccer Today