ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24 ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

25 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24 ประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

    SHARE