รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มอบอินทผาลัมในช่วงเดือนรอมฎอน แก่ สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25 Fm

26 เมษายน 2565 คุณมาริณี มูเก็ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ PNU Radio 9225 เป็นตัวแทนรับมอบอินทผาลัมในช่วงเดือนรอมฎอน จาก นาวาเอกธิตินันท์ ดวงจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือนาวาเอกซอตินันท์ ดวงจันทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และน.อ.ฐิตินันท์ ด้วงจันทร์ รอง ผล.ฉก.นย.ทร.

    SHARE