มอบทุนการศึกษา ผศ.ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์ แก่นางสาวอูยูนี เจ๊ะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารร่วมมอบทุนการศึกษา ผศ.ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์ แก่นางสาวอูยูนี เจ๊ะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 5,000 บาท ณ สำนักงานิธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE