มอบทุนการศึกษา นางสาวชุลีพร มาสเนตร ปีการศึกษา 2564

18 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มอบทุนการศึกษา นางสาวชุลีพร มาสเนตร แก่นายซุกรัญ สะลูโว๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และนางสาวรอฮาญา กะมอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama