มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University Malaysia Kelantan เพื่อพูดคุยและหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University Malaysia Kelantan

เพื่อพูดคุยและหาแนวทางในการสร้างความร่วมือระหว่างสองสถาบัน ในหัวข้อ “The Discussion of UMK & FMS, PNU Academic Collaborations” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE