มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต้อนรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.อดร.พชรภณ วีระกิจพานิช นายกสมาคมนายช่างอากาศยาน คุณถวัลย์ เทียนทอง อุปนายกสมาคมนายช่างอากาศยาน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE