มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดบ้านทุ่งกง หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

23 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดบ้านทุ่งกง หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

    SHARE