มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดบ้านทุ่งกง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดบ้านทุ่งกง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564

กำหนดการ

เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวง

เวลา 09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 10.00 น. พิธีวางศิลาฤกษ์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

และสามารถร่วมบุญสร้างโบสถ์หลังแรก ได้ที่ เลขบัญชี 020 190 250 718   ชื่อบัญชี วัดบ้านทุ่งกง (สร้างโบสถ์) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานราธิวาส

จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีความสุขกาย สุขใจ พ้นจากทุกข์ภัย นึกคิดถึงสิ่งใด ขอจงได้สมปรารถนาในสิ่งนั้นๆทุกเมื่อ เทอญ

    SHARE