มนร.ลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.ปิเหล็ง อ.สุไหงปาดี

28 ก.พ. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ “โครงการเปิดครัวมหาวิทยาลัยฯ ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้จัดทำอาหารแจกจ่ายจำนวน 500 กล่องและเครื่องดื่ม 500 ขวดให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ต.ปิเหล็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จำนวน กว่า 400 คน สร้างความตื้นตันใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ทางตัวแทนชาวบ้านได้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้เห็นความสำคัญของชาวบ้านในพื้นที่

SHARE
Anupama