ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ายืนยันเข้าศึกษาในระบบ TCAS65 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ประเภท Portfolio

SHARE
Anupama