งาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงาน “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

SHARE
Anupama