งานครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เชิญร่วมงาน ครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “มนร.สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 โดยภายในงานจะมีกิจกรรม Open House การประกวดนักศึกษาต้นแบบ PNU 2022 การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงผลงานและนวัตกรรมที่โดดเด่น จากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบัน ทั้งในรูปแบบ On-line และ On-site

ชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทาง

Facebook : https://www.facebook.com/PrincessofNaradhiwasUniversity

YouTube : https://www.youtube.com/user/pnuradionara

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปนะคะ

    SHARE