ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE