ข้อปฎิบัติของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในวันฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

SHARE
Anupama