มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ณ 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส

    SHARE