มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส

จัดกิจกรรม”ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
    SHARE