มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 U2t National Hackathon 2021

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 U2t National Hackathon 2021 โดยทีมจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมพ็อตพร้าวเซฟเดอะเวริร์ล ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และทีมไข่มุกจากแป้งสาคู ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 U2t National Hackathon 2021 จัดขึ้น ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

SHARE
Anupama