มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564

16 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom) ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE