มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

13 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานอุปถัมภ์ทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้อีกด้วย

    SHARE