” มนร.วิทยานุสรณ์ ” รากฐานแห่งภูมิปัญญา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมเปิดโรงเรียน มนร.วิทยานุสรณ์ ในปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

    SHARE