มนร. พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย COVID – 19

ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 400 เตียงในนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่อนุเคราะห์สถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

    SHARE