ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ คณะเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และ คณะเกษตรศาสตร์ ฝึกงานสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เขต อาราว่า ภาคใต้ของอิสราเอล เนื่องในโอกาสจบหลักสูตรการฝึกงาน Diploma Program ณ Arava international center for agricultural training ได้รับเกียรติจาก สถานฑูตไทยกรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล มอบใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้ขอให้เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนา ชุมชน สถาบันการศึกษา และ ประเทศชาติ สืบไป
#AravaThailand
#Aravakasetpaphai
#AravaPNU

    SHARE