ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ของงานยานพาหนะกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE