ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

บัณฑิตจบใหม่
สัมภาษณ์วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30
ณ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

ประชาชนทั่วไป และ นักศึกษา
สัมภาษณ์วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00
ณ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

SHARE
Anupama