ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา

สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564

รายละเอียด

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    SHARE