รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 3 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


รายละเอียด

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 2 อัตรา

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เงินเดือน : 24,600 – 30,000 บาท


หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสนับสนุน
  • งานสอน
  • งานวิจัย
  • อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ระหว่างวันที่ 11 – 22 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ
    SHARE