ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติการสอนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฯ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการออกแบบธุรกิจ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ประจำปี 2565

    SHARE