รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา

สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2564


    SHARE