รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


รายละเอียด

ตำแหน่ง : อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด

สถานที่ปฎิบัติงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เงินเดือน : 30,000 บาท


หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสนับสนุน
  • งานสอน
  • งานวิจัย
  • อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี

สนใจยื่นใบสมัครได้ที่

  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – วันพฤศจิกายน ที่ 30 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ และสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.pnu.ac.th
    SHARE